Insuficiencia respiratoria nasal postraumática con gran desviación septal derecha, laterorrinia izquierda, giba dorsal, punta nasal ancha con ausencia diferenciación “supratip”.

Tecnica:
Septoplastia y turbinectomia bilateral, incisión marginal bilateral según técnica Dr.Barceló, exeresis parcial, crus lateral y cartílagos triangulares exeresis giba oseocartilaginosa, osteotomias paramedias y laterobasales, sutura crus lateralis y domus.